คำนวณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือน

Posted by admin on March 06, 2018  /   Posted in โซล่าเซลล์

สมมุติว่าภายในบ้าน เปิดหลอดไฟ ขนาด 11 w เป็นเวลา 10 ชม. จำนวน 6 หลอด เท่ากับว่า เราใช้ พลังงานไฟฟ้า ไปจำนวน 660 w มิเตอร์ไฟฟ้าของการไฟฟ้า 1 หน่วย (unit) มีค่าเท่ากับการใช้พลังงาน 1000 วัตต์ ใน1 ชั่วโมง (ถ้าเราใช้พลังงานที่มีค่าเท่ากับ 1000 วัตต์(1 kW) ใช้เวลาไป 1 ชั่วโมง มิเตอร์ไฟฟ้าจะหมุนไป 1 หน่วยไฟฟ้า หรือ ถ้าใช้ 100 วัตต์ ก็ต้องใช้ 10 ชั่วโมง ถึงจะได้ 1 หน่วยไฟฟ้า) เอา 1 หน่วย (1000w) หารด้วย 660 w(กำลังไฟฟ้าที่ใช้) เท่ากับว่าเราใช้ไฟไป 0.66 หน่วย

Comments are closed.

Copyright ©2013-2018 หลังคาเมทัลชีท ระบบโซล่าเซลล์ MTBS | ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง. Developed by mtbmetalsheet.com พุทธบูชา: 02-874-1261 บางนา: 02-1155-862 www.mtbholding.com www.mtbmetalsheet.com