ชุดติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ Off Grid 1 KW พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง

อุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการติดตั้ง ระบบโซล่าเซลล์ออฟกริด 1 KW
No. อุปกรณ์ รายละเอียด
1 Inverter Suoer Off grid 1000 W 24 V
2 Solar Panel Poly Crystalline 300w Schutten
3 Battery แบต Trojan 205AH 12V
4 ชาจเจอร์ 30A 48V
5 DC Breaker 2P 500V 32A
6 DC Surge DC 40KA 1000V 2P
7 Fuse กระบอกฟิวส์ พร้อมลูกฟิวส์ 1000V 25A
8 MC4 MC4 Connector
9 AC Breaker AC 2P 400V 32A
10 AC Surge AC 40KA 2P 420V
11 สาย PV PV 6sq.mm. bcc มอก 100 เมตร
12 Rail 4 M รางสำหรับยึดแผงโซล่า ยาว 4 เมตร
13 Mid Clamp สำหรับยึดขอบระหว่างแผ่น
14 End Clamp สำหรับยึดขอบรอบนอก
15 Tin roof L-Feet อุปกรณ์สำหรับยึดระหว่างรางกับหลังคา
16 Rail Splice สำหรับต่อความยาวราง

Comments are closed.

Copyright ©2013-2018 หลังคาเมทัลชีท ระบบโซล่าเซลล์ MTBS | ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง. Developed by mtbmetalsheet.com พุทธบูชา: 02-874-1261 บางนา: 02-1155-862 www.mtbholding.com www.mtbmetalsheet.com