รู้จักระบบโซล่าเซลล์แบบ Off Grid

Posted by admin on May 15, 2018  /   Posted in โซล่าเซลล์

รู้จักระบบโซล่าเซลล์แบบ Off Grid
ระบบโซล่าเซลล์แบบ Off Grid คือ ระบบโซล่าเซลล์แบบไม่ขนานสายส่งของการไฟฟ้า อธิบายง่ายๆ คือ แบบที่ไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของการไฟฟ้าเลย ระบบนี้ เหมาะสมกับ บ้านไร้ บ้านสวน ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

รุปภาพแสดงอุปกรณ์และการเชื่อมต่อระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด

มีอุปกรณ์ที่ใช้ดังนี้

1.แผงโซล่าเซลล์ การเลือกแผงโซล่าเซลล์เพื่อนำมาใช้งานในระบบออฟกริด นั้น เราจะดูจากแรงดันไฟฟ้าของแผง (Volt) ซึ้งในท้องตลาดที่ขายในปัจจุบันมีอยุ่ 2 แบบ ครับ คือ แบบ 12V และ 24V การเลือกนำมาใช้งานต้องให้สอดคล้องกับการการชาร์จแบตเตอรี่

รูปแสดงตัวอย่างแผงโซล่าเซลล์

2.ชาร์จเจอร์  การเลือกซื้อชาร์จเจอร์ ก็จะดูจาก กระแสของ (A) แผงเป็นหลัก ซึ่งตัวชาร์จเจอร์ต้องทนกระแส(A) ได้มากกว่าที่แผงโซล่าเซลล์ส่งมา ส่วนในเรื่องแรงดันไฟฟ้า(Volt)  ตัวชาร์จเจอร์ในปัจจุบันสามารถสลับใช้งาน ระหว่าง 12V กับ 24V ได้ในตัวเดียว

รูปแสดงตัวอย่าง ชาร์จเจอร์

3.แบตเตอร์รี ในระบบโซล่าเซลล์แบบ ออฟกริด นิยมใช้ แบตเตอร์รี่ ชนิด Deep Cycle ในส่วนของเรื่อง แรงดันไฟฟ้า (V) ต้องเลือกซื้อให้สอดคล้องกับ สเปคของ อินเวอร์เตอร์ และในส่วนเรื่องของ กระแสไฟฟ้า (V) ต้องคำนวณกระแสให้สอดคล้องกับการนำไปใช้งาน

รูปแสดงตัวอย่าง แบตเตอร์รี่ ชนิด Deep Cycle

4.อินเวอร์เตอร์ ในการเลือกใช้งานอินเวอร์เตอร์ในระบบ ออฟกริด ต้องคำนึงถึง อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือ โหลดทั้งหมดที่เปิดในเวลาเดียวกัน พร้อมๆ กัน ว่าใช้กำลังไฟฟ้าสูงสุดกี่วัตต์ ก็ให้เลือกซื้อตามกำลังวัตต์ที่ใช้ครับ

รูปภาพแสดงตัวอย่าง ออฟกริด อินเวอร์เตอร์

เพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถใช้ไฟฟ้า ได้ฟรีๆ จากพลังงานแสงอาทิตย์

Comments are closed.

Copyright ©2013-2018 หลังคาเมทัลชีท ระบบโซล่าเซลล์ MTBS | ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง. Developed by mtbmetalsheet.com พุทธบูชา: 02-874-1261 บางนา: 02-1155-862 www.mtbholding.com www.mtbmetalsheet.com