วิธีคำนวณ กำลังไฟฟ้า และแผงโซล่าเซลล์

Posted by admin on March 05, 2018  /   Posted in โซล่าเซลล์

วิธีคำนวณ กำลังไฟฟ้า และแผงโซล่าเซลล์ ที่จะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า ได้เพียงพอกับความต้องการ ก่อนอื่นต้องทราบปริมาณไฟฟ้า ที่เราต้องการในแต่ละวัน หรือในแต่ละเดือน ซึ่งวิธีการง่ายๆ คือ ให้ดูจากใบแจ้ง ค่าไฟฟ้า ให้สังเกตุตรงช่อง กิโลวัตต์ ( kWh) หรือ หน่วยที่ใช้ ซึ่งนั้นคือ ค่าพลังงานไฟฟ้า ที่ใช้ในแต่ละเดือน

จากตัวอย่าง คือ 497 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อเดือน หรือประมาณ 17 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อวัน ซึ่ง 1 กิโลวัตต์ เท่ากับ 1,000 วัตต์

ดั้งนั้นเราต้องการโซล่าเซลล์ที่ผลิตไฟฟ้าให้บ้านเราได้วันละ 17,000 วัตต์ชั่วโมง และเมื่อทราบว่าในแต่ละวันเราใช้พลังงานไฟฟ้าเท่าไหร่แล้ว ต่อมาก็คือการคำนวณว่า เราจะต้องใช้โซล่าเซลล์กี่แผง ก็ให้นำตัวเลขที่ได้ มาหารด้วยเวลาแสงแดดเฉลี่ยในบ้านเรา ก็คือประมาณ 5 ชั่วโมง คือ 17,000÷5 = 3,400 w จากตัวอย่างที่ได้ ถ้าเลือกใช้งาน แผงโซล่าเซลล์ขนาด 300 วัตต์ เราต้องใช้แผงโซล่าเซลล์ทั้งสิ้น 12 แผง ในการติดตั้ง

Comments are closed.

Copyright ©2013-2018 หลังคาเมทัลชีท ระบบโซล่าเซลล์ MTBS | ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง. Developed by mtbmetalsheet.com พุทธบูชา: 02-874-1261 บางนา: 02-1155-862 www.mtbholding.com www.mtbmetalsheet.com