โครงสร้าง Town house , Town home

โครงสร้างกันสาด

โครงสร้างต่อเติมหน้าบ้าน

โครงสร้างต่อเติมหลังบ้าน

โครงสร้างต่อเติมหลังบ้าน

โครงสร้างต่อเติมหลังคาบ้าน

โครงสร้างโรงจอดรถ

โครงสร้างหลังคาโรงงาน

โครงสร้างหลังคาโรงงาน

โครงสร้างโกดัง

Comments are closed.