ระบบออนกริด ระบบนี้ จะนำไฟจากแผงโซล่า และ ไฟจากการไฟฟ้า มาผสมกัน ซึ่งจะมีข้อดี คือ  1.ช่วยลดค่าไฟฟ้า  2.สามารถใช้ไฟได้ต่อเนื่องแม้ฝนตกหรือระบบโซล่าเซลผลิตไฟไม่พอ  3.ระบบมีความเสถียร  4.ลงทุนน้อยกว่าแบบอื่นๆ

ราคารวมค่าติดตั้งและอุปกรณ์ คลิก

ราคารวมค่าติดตั้งและอุปกรณ์ คลิก

ราคารวมค่าติดตั้งและอุปกรณ์ คลิก

ราคารวมค่าติดตั้งและอุปกรณ์ คลิก

ราคารวมค่าติดตั้งและอุปกรณ์ คลิก

ระบบออฟกริด ระบบนี้ จะผลิตไฟจากแผงโซล่าเซลล์ มาเก็บยัง แบตเตอรี่ และใช้ไฟจาก แบตเตอรี่ ข้อดี  1.สามารถติดตั้งได้ในจุดที่ไม่มีไฟฟ้า  ข้อเสีย  1.ลงทุนสูงกว่าแบบออนกริด  2.มีค่าบำรุงรักษาเรื่องแบตเตอรี่

ราคารวมค่าติดตั้งและอุปกรณ์ คลิก

ระบบไฮบริด ระบบนี้ จะนำไฟจากแผงโซล่า และ ไฟจากการไฟฟ้า มาผสมกัน และไฟส่วนที่เหลือ ที่ใช้ไม่หมดจะถูกนำไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ เพื่อใช้ในตอนกลางคืน หรือ ขณะที่ไฟฟ้าดับ เหมาะสำหรับลดค่าไฟฟ้า และ สำรองไฟ ซึ่งจะมีข้อดี คือ  1.ช่วยลดค่าไฟฟ้า  2. สามารถใช้ไฟได้ต่อเนื่องแม้ฝนตกหรือระบบโซล่าเซลผลิตไฟไม่พอ  3.ระบบมีความเสถียร 4.สามารถใช้ไฟได้ เมื่อไฟฟ้าดับ ข้อเสีย 1.ลงทุนสูงกว่าแบบอื่นๆ

ราคารวมค่าติดตั้งและอุปกรณ์ คลิก

ผลงานของเรา

Comments are closed.

Copyright ©2013-2018 หลังคาเมทัลชีท ระบบโซล่าเซลล์ MTBS | ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง. Developed by mtbmetalsheet.com พุทธบูชา: 02-874-1261 บางนา: 02-1155-862 www.mtbholding.com www.mtbmetalsheet.com