รู้จักระบบโซล่าเซลล์แบบ Off Grid

Posted by admin on May 15, 2018  /   no comment

รู้จักระบบโซล่าเซลล์แบบ Off Grid ระบบโซล่าเซลล์แบบ Off Grid คือ ระบบโซล่าเซลล์แบบไม่ขนานสายส่งของการไฟฟ้า อธิบายง่ายๆ คือ แบบที่ไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของการไฟฟ้าเลย ระบบนี้ เหมาะสมกับ บ้านไร้ บ้านสวน ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง มีอุปกรณ์ที่ใช้ดังนี้ 1.แผงโซล่าเซลล์ การเลือกแผงโซล่าเซลล์เพื่อนำมาใช้งานในระบบออฟกริด นั้น เราจะดูจากแรงดันไฟฟ้าของแผง (Volt) ซึ้งในท้องตลาดที่ขายในปัจจุบันมีอยุ่ 2 แบบ ครับ คือ แบบ 12V และ 24V การเลือกนำมาใช้งานต้องให้สอดคล้องกับการการชาร์จแบตเตอรี่ 2.ชาร์จเจอร์  การเลือกซื้อชาร์จเจอร์ ก็จะดูจาก กระแสของ (A) แผงเป็นหลัก ซึ่งตัวชาร์จเจอร์ต้องทนกระแส(A) ได้มากกว่าที่แผงโซล่าเซลล์ส่งมา ส่วนในเรื่องแรงดันไฟฟ้า(Volt)  ตัวชาร์จเจอร์ในปัจจุบันสามารถสลับใช้งาน ระหว่าง 12V กับ 24V ได้ในตัวเดียว 3.แบตเตอร์รี ในระบบโซล่าเซลล์แบบ ออฟกริด นิยมใช้ แบตเตอร์รี่ ชนิด Deep Cycle […]

Read More

คำนวณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือน

Posted by admin on March 06, 2018  /   no comment

สมมุติว่าภายในบ้าน เปิดหลอดไฟ ขนาด 11 w เป็นเวลา 10 ชม. จำนวน 6 หลอด เท่ากับว่า เราใช้ พลังงานไฟฟ้า ไปจำนวน 660 w มิเตอร์ไฟฟ้าของการไฟฟ้า 1 หน่วย (unit) มีค่าเท่ากับการใช้พลังงาน 1000 วัตต์ ใน1 ชั่วโมง (ถ้าเราใช้พลังงานที่มีค่าเท่ากับ 1000 วัตต์(1 kW) ใช้เวลาไป 1 ชั่วโมง มิเตอร์ไฟฟ้าจะหมุนไป 1 หน่วยไฟฟ้า หรือ ถ้าใช้ 100 วัตต์ ก็ต้องใช้ 10 ชั่วโมง ถึงจะได้ 1 หน่วยไฟฟ้า) เอา 1 หน่วย (1000w) หารด้วย 660 w(กำลังไฟฟ้าที่ใช้) เท่ากับว่าเราใช้ไฟไป 0.66 […]

Read More

วิธีคำนวณ กำลังไฟฟ้า และแผงโซล่าเซลล์

Posted by admin on March 05, 2018  /   no comment

วิธีคำนวณ กำลังไฟฟ้า และแผงโซล่าเซลล์ ที่จะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า ได้เพียงพอกับความต้องการ ก่อนอื่นต้องทราบปริมาณไฟฟ้า ที่เราต้องการในแต่ละวัน หรือในแต่ละเดือน ซึ่งวิธีการง่ายๆ คือ ให้ดูจากใบแจ้ง ค่าไฟฟ้า ให้สังเกตุตรงช่อง กิโลวัตต์ ( kWh) หรือ หน่วยที่ใช้ ซึ่งนั้นคือ ค่าพลังงานไฟฟ้า ที่ใช้ในแต่ละเดือน จากตัวอย่าง คือ 497 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อเดือน หรือประมาณ 17 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อวัน ซึ่ง 1 กิโลวัตต์ เท่ากับ 1,000 วัตต์ ดั้งนั้นเราต้องการโซล่าเซลล์ที่ผลิตไฟฟ้าให้บ้านเราได้วันละ 17,000 วัตต์ชั่วโมง และเมื่อทราบว่าในแต่ละวันเราใช้พลังงานไฟฟ้าเท่าไหร่แล้ว ต่อมาก็คือการคำนวณว่า เราจะต้องใช้โซล่าเซลล์กี่แผง ก็ให้นำตัวเลขที่ได้ มาหารด้วยเวลาแสงแดดเฉลี่ยในบ้านเรา ก็คือประมาณ 5 ชั่วโมง คือ 17,000÷5 = 3,400 w จากตัวอย่างที่ได้ ถ้าเลือกใช้งาน แผงโซล่าเซลล์ขนาด 300 วัตต์ […]

Read More

ชนิด และ การเลือกใช้งาน แผงโซล่าเซลล์

Posted by admin on February 19, 2018  /   no comment

หนึ่งในอุปกรณ์สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ นั่นคือ แผ่นโซล่าเซลล์ หรือแผงโซล่าเซลล์ หรือ Solar Pane lก็ตามแต่ ซึ่งได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้มากที่สุด โดยที่ราคาถูกที่สุด และมีความทนทาน และคุณสมบัติอื่นๆอีกมากมาย และในปัจจุบันนั้นมีการผลิตแผ่นโซล่าเซลล์ออกมาหลายประเภท ซึ่งสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้ Amorphous หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เซลล์แสงอาทิตย์ชนิด ฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon Solar Cell หรือ a-Si)” ถือเป็นแผงโซล่าเซลล์ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในพื้นที่มีอาจจะมีแสงแดด น้อย มีหมอกปกคลุม หรือมีฝนตกบ่อย เพราะมีความไวในการจับแสงดีมาก แต่ราคาค่อนข้างแพงและมีความบอบบางมาก ไม่สามารถใช้ประยุกต์เข้ากับอุปกรณ์หรือวงจรไฟฟ้าแบบอื่นได้มากนัก Crystalline คือแผ่นโซล่าเซลล์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและมากที่สุดในบรรดาแผ่นโซล่าเซลล์ชนิดต่างๆ สามารถรับแสงอาทิตย์ได้ดีในพื้นที่ที่มีแดดจัด ราคาไม่แพงมากนัก สามารถหาซื้อได้ทั่วไปในท้องตลาด สามารถประยุกต์และต่อพ่วงกับอุปกรณ์ควบคุม และวงจรไฟฟ้าได้หลากหลาย มีความทนทานอายุการใช้งานยาวนาน แต่ไม่เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่แดดน้อย หรือฝนตกชุกตลอดทั้งปี เพราะแผ่นโซล่าเซลล์แบบนี้มีไวในการจับแสงได้น้อย มีทั้งแบบเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกเดี่ยวซิลิคอน (Mono Crystalline Silicon Solar Cell หรือ c-Si)และ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกโพลีซิลิคอน (Polycrystalline […]

Read More

ระบบ โซล่าเซลล์ (Solar Cell System)

Posted by admin on January 04, 2018  /   no comment

ระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell System) ระบบโซล่าเซลล์ พลังงานไฟฟ้าทางเลือกที่สะอาด           ช่วยกันลดโลกร้อนและมลพิษต่างๆ ด้วยพลังงานไฟฟ้าสะอาดจากธรรมชาติที่มีอยู่แล้ว เพื่อลดจำนวนโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้ความร้อนสูงและเกิดฝุ่นอันตรายในปริมาณมาก ลดโรงไฟฟ้านิวเคลีย์ที่ก่อความร้อนสูงมากและอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตสูงเช่นกัน ปัจจุบันประเทศไทย ใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานหลัก ซึ่งก๊าซธรรมชาติ เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ประเภทจุลินทรีย์ที่มีอายุหลายร้อยล้านปี ที่มีอยู่ในทะเล และใช้ ลิกไนต์ หรือ ถ่านหิน ซึ่งเกิดจากการทับทมของซากพืชซากสัตว์ อายุหลายร้อยล้านปี ซึ่งอยู่ใต้ดิน เป็นพลังงานรองลงมา ซึ่งแหล่งพลังงานทั้ง 2 แหล่ง มีวันหมด เราจึงควรใช้สอยอย่างประหยัด และสิ่งที่พวกเราจะสามารถช่วยกันลดการใช้ทรัพยากรธรรมลงได้ คือการเลือกใช้พลังงานทดแทน  พลังงานทดแทนมีอยู่หลากหลายรูปแบบ แต่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทยคือ พลังงานแสงอาทิตย์ หรือที่ เรียกว่า ระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell System) ระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell System) ระบบโซล่าเซลล์ ในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ ลำดับที่ ประเภทของ ระบบโซล่าเซลล์ มีแบตเตอร์รี่สำรองไฟ สามารถใช้ไฟได้ในขณะไฟดับ […]

Read More
Copyright ©2013-2018 หลังคาเมทัลชีท ระบบโซล่าเซลล์ MTBS | ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง. Developed by mtbmetalsheet.com พุทธบูชา: 02-874-1261 บางนา: 02-1155-862 www.mtbholding.com www.mtbmetalsheet.com